پیام سایت: #بهبود_زندگی_شما

ROMANCE Drawer set

  • بارکد: ---
  • برند: TOLICA
  • قیمت درون بازار: ۰  ريال
  • قیمت سایت: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  ريال

دراور 4 کشو کوچک ROMANCE
بارکد: 1705270
برند: TOLICA
قیمت سایت: ۷,۱۹۰,۰۰۰  ريال
ابعاد محصول :
طول : 80 سانتی متر
عرض : 45 سانتی متر
ارتفاع : 78 سانتی متر
----------------------
 صفحه دراور 110 ROMANCE
بارکد: 1501270
برند: TOLICA
قیمت سایت: ۹۷۰,۰۰۰  ريال
ابعاد محصول :
طول : 110 سانتی متر
عرض : 42 سانتی متر
ارتفاع  : 13 سانتی متر
---------------------
 فایل دراور ROMANCE
بارکد: 1722270
برند: TOLICA
قیمت سایت: ۲,۹۵۰,۰۰۰  ريال
ابعاد محصول :
 طول : 42 سانتی متر
عرض: 45 سانتی متر
ارتفاع : 60 سانتی متر
----------------------
صندلی میز آرایش
بارکد: 1405493
برند: TOLICA
قیمت سایت: ۲,۱۹۰,۰۰۰  ريال
ابعاد محصول:
ارتفاع: 36 سانتی متر
عرض: 36 سانتی متر
طول: 42 سانتی متر

ROMANCE Drawer set