پیام سایت: #بهبود_زندگی_شما

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه :


                   مشهد -شهرک صنعتی توس - فاز 2- اندیشه 11 - انتهای دانش 10
  تلفن تماس :
                   051-35412700
نمابر :
                   051-35412224
کد پستی :
                    9185113111
پست الکترونیکی :
                    info@tolica.ir

آدرس دفتر فروش:


                    مشهد، حد فاصل میدان شهید منتظری ( تلویزیون ) و سه راه بعثت، ساختمان شماره 555، واحد 1
تلفن تماس:
                  09151053139 -  051-38475582
نمابر:
                    051-38444905
کد پستی:
                    9176855416
پست الکترونیکی:
                    tolica.social@gmail.com

آدرس نمایشگاه مرکزی :


                    مشهد-حد فاصل میدان شهید منتظری ( تلویزیون ) و سه راه بعثت
تلفن تماس :
                    051-38468727
نمابر :
                    051-38468725
پست الکترونیکی :
                    tolicatv@tolica.ir

مدیر عامل:


                    محمد عباسیان
            

فرم تماس با ما

*
*
*
*