پیام سایت: #بهبود_زندگی_شما

درخواست نمایندگیفرم درخواست نمایندگی

مشخصات فردی

* نام: *نام خانوادگی:
*نام پدر: *شماره ملی:
شماره شناسنامه: تحصیلات:
نحوه آشنایی با تولیکا: پست الکترونیک:
*همراه: تلفن:

مشخصات نمایشگاه

نام تجاری: نوع مالکیت:
متراژ طبقه همکف: متراژ طبقات و بالکن:
تلفن: فکس:
آدرس:

سایر اطلاعات

زمینه فعالیت فعلی نمایشگاه:
سوابق فعالیت شخصی:
با کدامیک از شرکت های تولیدی داخلی و خارجی در زمینه مبلمان و اداری همکاری دارید:

اسناد و مدارک مورد نیاز جهت درخواست نمایندگی

سایز مجاز برای هر یک از فایل های زیر 500 کیلوبایت می باشد.
پلان معماری فضای داخلی نمایشگاه:
عکس از نمای داخلی و خارجی نمایشگاه:
کپی اسناد مالکیت نمایشگاه:
کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی :
عکس متقاضی: